Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 11 2018

October 10 2018

5282 601c 390
Reposted fromseaweed seaweed viasentymentalna sentymentalna
5227 0180 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viasentymentalna sentymentalna
5853 4005 390
Reposted fromslodziak slodziak viasentymentalna sentymentalna
Zapominamy, jak ważna jest zwyczajna rozmowa, wspólna kawa, dobre słowo do poduszki. Zapominamy, że to słowa budują mosty, a milczenie jak ogień je spala. Zapominamy, ile znaczą drobiazgi, dobre gesty, ciepło głosu, smaki i zapachy. Zapominamy, że mamy emocje i marzenia. Zapominamy, że jesteśmy ludźmi…
— Kaja Kowalewska
4139 8251 390
Reposted fromonlyman onlyman viasentymentalna sentymentalna
Sprawia, że czuję się tak cudownie. Puszcza mi muzykę. Biega ze mną. Całuje mnie i dotyka. Tak wspaniale mnie liże. Jest o mnie tak seksownie zazdrosny. Jednego dnia jest zrzędliwy, drugiego pewny siebie, lecz kocham każdą jego stronę. Patrzy na mnie niebieskimi lub czarnymi oczami, a za każdym razem, kiedy to robi wiem, że jestem dokładnie tam, gdzie pragnę być.
— Katy Evans
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viasentymentalna sentymentalna

April 25 2018

6585 438e 390
Reposted frommoai moai viacallitwhatyouwant callitwhatyouwant

January 28 2018

Fenomen, który obserwowałem nieraz zarówno w życiu zawodowym, jak i towarzyskim, polega na tym, że gdy człowiek poznaje jednocześnie większą grupę osób, natychmiast wie - jakby za sprawą nadprzyrodzonego instynktu - z kim będzie chętnie rozmawiał, a kogo lepiej unikać.
— Sophie Hannah
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viasentymentalna sentymentalna
5725 ff25 390


all the fox I give
Reposted fromthepunnery thepunnery viasentymentalna sentymentalna

January 27 2018

2471 435f 390
Reposted fromonlyman onlyman viacoldwater coldwater

January 24 2018

0329 0bd8 390
Reposted fromtaSowa taSowa viamartolinka martolinka

January 15 2018

5262 7441 390
Reposted fromSonOfOrion SonOfOrion vianothingwrong nothingwrong

January 11 2018

Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl